PRODUCTION LIHO! PRODUCTION

FILM-DIRECTOR GEORGIY KLIMOV

WRITER GERORGIY KLIMOV

SUPERVISING PRODUSSER ALEXEY LIHNITSKY, YANA RUDKOVSKAYA

PRODUCERS ANASTASIYA BELSKAYA, ALEXANDER TIMOFEYEV

CAMERA DIRECTOR ALEXEY ARTAMONOV

SOUND ENGINEER YURIY KOLESNIKOV

EDITING DIRECTOR MAKSIM KHOTKO

EDITOR BORIS GUTS

ART-DIRECTOR ALEXANDRA ARONOVA

STARRING DIMA BILAN, DARYA KLUKINA, VIKTORIYA KOROTKOVA, ANNA KRASILNIKOVA, DOG MITYA