PRODUCTION LIHO! PRODUCTION

FILM-DIRECTOR ALEXANDR SOBICHEVSKIY

WRITER ALEXANDR SOBICHEVSKIY, ALEXEY LIKHNITSKIY

SUPERVISING PRODUSSER ALEXEY LIKHNITSKIY, YANA RUDKOVSKAYA

PRODUCERS ANDREY ZHIVOY, TATYANA LAVROVA, ALEXANDR TIMOFEEV

CAMERA DIRECTOR PAVEL BELYAVSKIY

SOUND ENGINEER MITYA KRUPENYA

EDITING DIRECTOR ANDREY POLUBOYARINOV

ART-DIRECTOR LYUSYA KOROLKOVA

STARRING YULIANNA KARAULOVA, ANTON FILIPENKO, ROMAN KAGRAMANOV